Pravidla Yuniconu

Pravidla na YuniCone

 • Vždy se řiďte pokynami pomocníků. Poznáte je podle jejich speciálních Crew triček.
 • Pro vstup na Yunicon musíte mít zaplacený vstup. To je nevyjednavatelné. Do lokace můžete vstoupit jen s platným lístkem. Ochranka má povoleno kdykoliv po vás chtít lístek.
 • Pravidla platí pro celou lokaci conu. V případě porušení pravidel nebo obtěžování má organizátor právo vyloučit osobu z akce. V tomhle případě nemá nárok na vrácení peněz.
 • Na Yunicone taky platí rakouský zákon pro ochranu mladistvých. Lidi pod 16 let mají povoleno být na místě conu jen do 22:00.
 • Nouzové východy musí být průchodné po celý čas.
 • Prodej produktů nebo rozdávání letáků je povoleno jen se svolením organizátorů.
 • Celá budova je nekuřácká. Kouřit se může ve venkovních prostorech.
 • V případě jakýkoliv kriminální aktivity bude organizátor informovat policii a a vyplní hlášení. Jakékoliv poškození je zakázáno (nábytek, vandalizmus, zdi, okna, krádež, atď). Osoba, která způsobila jakoukoliv škodu, ji bude muset zaplatit.
 • Drogy jsou na Yuniconu zakázány. Porušení bude pokutováno a osoba bude vykázána z lokace.
 • Pokud jakýkov návštěvník záměrně naruší Yunicon, a nebo se bude chovat neadekvátně, bude vyloučený z lokace.
 • Zvířata nejsou povoleny.
 • Je zakázáno nosit alkoholické nápoje.
 • S návštěvou YuniConu souhlasí návštěvníci s tím, že můžou být foceni nebo nahráváni.